Gazdálkodási Forma Osztályozás V2.0.0.0

A program a KSH által meghatározott gazdálkodási forma kódokat, a hozzájuk tartozó megnevezéseket, jogszabályi hivatkozásokat valamint az azokhoz tartozó leírásokat tartja nyilván. Az adatok karbantarthatók, lehetséges új adatsor felvétele, meglévő módosítása és törlése.
Az adatok jól és egyszerűen kereshetők, szűrhetők. Egy – egy adatsor megkeresése történhet a kód és a megnevezés szerint is. Szűrésnél mindhárom adattípus felhasználható, egymással logikai kapcsolatba hozhatók. A program kezelése egyszerű, nem igényel számítástechnikai szakképzettséget. Minden elemhez segítő címke van társítva és az állapotsorban is az elemre vonatkozó információk jelennek meg.

A program a KSH kiadványa alapján készült: A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban Stt.) 6. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Stt. 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a statisztikai számjel elemeit és nómenklatúráit az alábbiak szerint határozom meg. 1. A statisztikai regiszter részét képező statisztikai számjel felépítését ezen közlemény 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. A statisztikai számjel első eleme (1–8. számjegy) a törzsszám, a gazdasági szervezetek egyedi azonosítója. A törzsszámról az adóalanyok egységes azonosítási rendszeréről szóló 8002/1987. (SK 12.) KSH–APEH együttes tájékoztató intézkedik. 3. A statisztikai számjel második eleme a gazdasági szervezetnek a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR) szóló többször módosított 9008/1997. (SK 7.) KSH-közleményben foglaltak szerint megállapított főtevékenysége szakágazatát tartalmazza (9–12. számjegy). 4. A statisztikai számjel harmadik eleme (13–15. számjegy) a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása, amelynek nómenklatúráját jelen közlemény 2. sz. melléklete tartalmazza. 5. A statisztikai számjelnek a gazdasági szervezetek székhelye szerinti megyét kifejező negyedik elemének (16–17. számjegy) nómenklatúráját ezen közlemény 3. sz. melléklete tartalmazza. 6. A gazdálkodási formák elemeinek tartalmi meghatározását ezen közlemény 4. sz. melléklete tartalmazza. Ezen közleményben foglaltakat 2005. április 20-ától kezdődően kell alkalmazni, egyidejűleg a 9027/1993. (SK 13.), a 9002/1995. (SK 2.), a 9004/1998. (SK 5.), valamint a 9013/1999. (SK 10.) KSH-közlemény érvényét veszti.

Ár: 1.686,- Ft

Bemutató verzió

Felhasználói kézikönyv

Referenciák:
- Magyarországi Foglalkoztatási és Oktatási Kft

Képernyő képek