ELÁLLÁSRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Elállási jog távollévők között kötött szerződéseknél (fogyasztói szerződések)

A fogyasztókat törvényes elállási jog illeti meg. Fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, aki olyan célokkal köt jogügyletet, amely túlnyomóan sem a saját kereskedelmi, sem önálló szakmai tevékenységéhez nem rendelhető hozzá.

Elállási jog

Önnek tizennégy napon belül jogában áll elállni ettől a szerződéstől az okok megadása nélkül.

Az elállási határidő

a szerződéskötést napját követő tizennégy nap olyan digitális tartalmakról kötött szerződések esetén, amelyek nem fizikai adathordozón kerülnek kiszállításra;

adásvételi szerződések esetén tizennégy nap attól a naptól kezdődően, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy – aki nem szállító – birtokba vette az árukat;

több terméket érintő olyan szerződések esetén, amelyet Ön egy egységes megrendelés keretében rendelt, és amelyek külön kerülnek kiszállításra, tizennégy nap attól a naptól kezdődően, amikor Ön vagy egy Ön által megnevezett harmadik személy – aki nem szállító – birtokba vette az utolsó részszállítmányt vagy az utolsó árut.

Az elállási jogának gyakorlásához értesítenie kell minket (Szűcs Zoltán (adószámos magánszemély) 2536 Nyergesújfalu Pala utca 7., Tel.: 06305291287, E-mail: info@szis.hu) egy egyértelmű nyilatkozat formájában (pl. postai úton küldött levél vagy e-mail), amely tartalmazza az Ön arra irányuló döntését, hogy el szeretne állni ettől a szerződéstől.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jogának gyakorlására vonatkozó közlést az elállási határidő lejárta előtt küldi el.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön eláll ettől a szerződéstől, akkor vállalkozásunk haladéktalanul és legkésőbb az Ön elállási igényének általunk történő átvételét követő 14 napon belül vissza kell fizetnie Önnek az Öntől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket (kivéve azokat a pótlólagos költségeket, amelyek az általunk felkínált legkedvezőbb árú standard szállítástól eltérő más szállítási mód választása miatt kerültek felszámításra). E visszafizetés során ugyanazt a fizetési eszközt használjuk, amelyet Ön az eredeti tranzakció során alkalmazott, kivéve akkor, ha Önnel kifejezetten valami másban egyeztünk meg; semmilyen esetben nem számítunk fel díjakat Önnek e visszafizetés miatt. Elutasíthatjuk a visszafizetést, amíg ismét vissza nem kaptuk az árukat, illetve amíg Ön nem igazolta, hogy visszaküldte az árukat, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

Önnek haladéktalanul és minden esetben legkésőbb a szerződéstől való elállás közlésétől számított tizennégy napon belül vissza kell küldenie számunkra, illetve át kell adnia az árukat. A határidőt akkor tartja be, ha az árukat a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el. Az áruk visszaküldésének költségeit cégünk viseli (nem elektronikus termék esetében).