Adatvédelmi tájékoztató

Általános információk

Az Egyedi Szoftver webáruház adatkezelője (továbbiakban adatkezelő) a https://szis.hu internetes oldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetése során kiemelt figyelmet fordít felhasználóinak személyes adatai védelmére. A közzétett adatvédelmi nyilatkozat részletes információt nyújt arról, hogy az ügyfelekről milyen személyes adatok kezelése történik, azok feldolgozása milyen jogi alapon valósul meg, az ügyfelek személyes adatainak mi a felhasználási célja, milyen harmadik fél számára történik továbbítás, valamint Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására van szükség, abban az esetben az adatkezelő elektronikus üzenet formájában tájékoztatja ügyfeleit.

Az adatkezelő (üzemeltető) adatai

Az adatkezelő neve: Szűcs Zoltán (adószámos magánszemély)

Az adatkezelő székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Pala utca 7.

Az adatkezelő adószáma: 64929352-1-31

Az adatkezelő e-mail címe: info@szis.hu

Az adatkezelő képviselője: Szűcs Zoltán (adószámos magánszemély)

Az online, PayPal átjárón keresztüli fizetéseket szolgáltató adatai:

Név: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A

Elérhetőség: paypal.com

Adatkezelésre vonatkozó magyar és európai főbb jogszabályok

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR),

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)

Adatok biztonsága

Az adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa rendszerében tárolt adatok biztonságos kezelését, működtetését. Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá, ne továbbíthassa, azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, semmisüljenek meg.

Az adatok biztonsága és a fentiek biztosítása érdekében az adatkezelő a számítógépes rendszerein vírus és tűzfalvédelmet alkalmaz, továbbá törekszik a rendszerek fizikai védelmére, megbízható szerver-elhelyezési és tárhely szolgáltatót választ. Az elektronikusan tárolt adatokról biztonsági mentés készül, melyek tárolása 5 napon keresztül történik.

Kezelt, tárolt adatok

Rendeléssel és regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: rendelés teljesítése, annak biztonságos átadása, kapcsolattartás a megrendelés információival kapcsolatban

Adatkezelés jogalapja: szerződéskötés alapján, teljesítéséhez szükséges adatok köre.

Kezelt adatok: ügyfél neve, címe (ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám), adószáma, e-mail címe, jelszava, telefonszáma, születési ideje

Érintett személyek: weboldalon keresztül regisztrált vagy rendelést leadott ügyfelek

Adatkezelés időtartalma: a regisztráció törlését, vagy az utolsó vásárlást követő 5 évig

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: szerződéskötés alapján, teljesítéshez szükséges, jogszabály által elrendelt adatkezelés

Kezelt adatok: ügyfél neve, címe (ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám), adószáma, e-mail címe

Érintett személyek: weboldalon keresztül rendelést leadott ügyfelek

Adatkezelés időtartalma: a jogszabályok által meghatározott ideig, maximum 10 évig

Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja: kedvezményekről, új termékekről, egyéb információkról való tájékoztatás

Adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

Kezelt adatok: e-mail cím

Érintett személyek: hírlevélre, marketing célú adatkezeléshez hozzájárult felhasználók

Adatkezelés időtartalma: az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonását követő 5 nap

Ügyfélszolgálati célú adatkezelés

datkezelés célja: tájékoztatás, feltett kérdések tisztázása, segítségnyújtás

Adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

ezelt adatok: név, e-mail cím

Érintett személyek: ügyfélszolgálattal kapcsolatot felvevő felhasználók

Adatkezelés időtartalma: jogszabály által meghatározott ideig

Információs rendszer naplózási célú adatkezelés

datkezelés célja: informatikai rendszerek felügyelete, védelme, elemzése

Adatkezelés jogalapja: informatikai rendszerek biztonságos működtetése céljából

Kezelt adatok: weboldalon való aktivitások, szolgáltató adatai

Adatkezelés időtartalma: jogszabály által meghatározott ideig

Internetes sütik (cookie) kezelése

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a felhasználó egy webhelyet látogat meg. Az internetes süti egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat, valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

A sütik lehetővé, hogy az oldal felismerje a felhasználó eszközét. és ezáltal a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az adatkezelő a felhasználó számára minél kényelmesebb szolgáltatásokat és jobb felhasználói élményt nyújtson. Ezek közé tartoznak az online adatbiztonsággal kapcsolatos igények, a vevői kosár vagy a releváns termékek megjelenítése.

Az adatkezelő által használt sütik: állandó, valamint időszakos. Az állandó sütik a paraméterükben meghatározott ideig vannak jelen a felhasználó eszközén, az időszakosak pedig csak ideiglenesen, a böngésző bezárásáig maradnak a felhasználó számítógépén.

A sütiket a következő célokból használja az adatkezelő:

- Weboldalunk fejlesztése

- Böngészés-elemzés

- Weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére

- Feliratkozási szokások mérése

- Böngésző felhasználók azonosítása

- Célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretnél vagy nem sütiket engedélyezni.

Az adatkezelő felhívja figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, az internetes sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni a felhasználó eszközén, böngészőjében.

Google Analytics:

Az adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Külső hivatkozások

A weboldalon olyan hivatkozások szerepelhetnek (Facebook, YouTube), kerülhetnek beágyazásra, melyek külső oldalra irányíthatják a felhasználót. A felhasználó önkéntes navigálásakor, az adatkezelő weboldalának elhagyásakor a külső webhelyt üzemeltető személy adatvédelmi irányelvei lépnek érvénybe.

Adatokról való rendelkezés

A felhasználó jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, panasz benyújtás jogáról az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.

A kérelem elektronikus úton nyújtható be, az info@szis.hu e-mail címre küldve nyújthatja be a felhasználó A benyújtott kérelemre adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül reagál.

Törléshez való jog

Az adatkezelő a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, amennyiben:

Az adatkezelés jogellenes,

A felhasználó visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

A felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki,

Az adatkezelés célja megszűnt,

Azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Adatlekéréshez való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes, a felhasználóról gyűjtött adatokat informatikai eszközzel olvasható formátumban elérje, hozzáférjen.

A felhasználó tudomásul veszi, hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogalapját, átadjuk a nálunk tárolt és a megkeresését megfogalmazó állami szerv által megjelölt személyes adatokat.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adatlekérés, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.